Zapraszamy do gabinetu Psychoterapii i psychodynamicznej w Radomiu
Strona Główna

Teraz nie pora myśleć o tym, czego Ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz.

Przed problemami nie da się uciec, ale czasem trzeba na nie spojrzeć z zupełnie innej perspektywy.

Pracujemy pod stałą superwizją Kadry Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.
Współpracujemy z doświadczonym zespołem lekarzy specjalistów psychiatrów.

Urszula Przybyś-Latarska
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, uzyskując tym samym tytuł dyplomowanego psychoterapeuty psychodynamicznego. Jestem także członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Praktykę kliniczną zdobywałam w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, na oddziale psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową w NZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, w NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego NeuroPuls w Radomiu, w Centrum Medycznym Corten Medic. Obecnie pełnię funkcję opiekuna merytorycznego Mazowieckiej Kliniki Psychoterapii i Psychiatrii.
Moja praca psychoterapeutyczna podlega stałej superwizji certyfikowanych superwizorów związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem superwizantką dr Piotra Drozdowskiego-  psychiatry, psychoterapeuty i superwizora psychoterapii, posiadającego certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, długoletniego kierownika Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości Kliniki Psychiatrycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; oraz psychologa, superwizorki Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, jako psychoterapeuta pracującej od 1969r. Magdaleny Nałęcz -Nieniewskiej.


Sabina Przybyś

psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym jako kierunek studiów wybrałam psychologię oraz dyplomowanym psychoterapeutą po ukończonym czteroletnim całościowym szkoleniu z zakresu psychoterapii, wypełniającym standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w ramach Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Jestem również wpisana w poczet członków ostatniego z wymienionych Towarzystw. Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale psychiatrii Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, na oddziałach Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Somatycznie i Psychicznie Chorych "Nad Potokiem" im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Pałacyk” w Radomiu, na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień oraz w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, współpracując z Fundacją "Światło dla Życia" zajmującą się leczeniem zaburzeń jedzenia. Jestem założycielką Mazowieckiej Kliniki Psychoterapii i Psychiatrii, gdzie obecnie pracuję z Pacjentami. Pracuję pod stałą indywidualną superwizją certyfikowanego superwizora psychoterapii. Obecnie pogłębiam swoją wiedzę profesjonalną w ramach 3-letniej absolwenckiej grupy superwizyjnej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzonej przez dr Piotra Drozdowskiego - emerytowanego ordynatora Oddziału Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ.


Marcin Bielecki

psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej


Jestem absolwentem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie zrealizowałem ścieżki specjalizacyjne z zakresu Psychologii Klinicznej oraz Psychologii Pracy i Organizacji. Dyplom psychoterapeuty uzyskałem w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym po ukończeniu całościowego czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, którego członkiem pozostaję od 2012 roku. Dodatkowo w ramach kształcenia podyplomowego zrealizowałem kurs „Psychoterapia Praktyczna” organizowany przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach kursu pracowałem w zespole psychoterapeutycznym, prowadząc psychoterapię grupową oraz indywidualną pacjentów borykających się z zaburzeniami nerwicowymi oraz zaburzeniami osobowości. Swoje dotychczasowe doświadczenie terapeutyczne zdobywałem w Górnośląskim Centrum Medycznym na Oddziale Psychoterapii, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na Oddziale Leczenia Nerwic oraz w ramach Ośrodka Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Krakowie, którego jestem założycielem oraz współtwórcą. Jako psychoterapeuta w ramach prywatnej praktyki specjalistycznej pracuję od 2013 roku. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej u certyfikowanego superwizora psychoterapii oraz grupowej superwizji absolwenckiej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym prowadzonej przez dr Piotra Drozdowskiego – psychiatry, psychoterapeuty i wieloletniego ordynatora Kliniki Krakowskiej. W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Edyta Moćko-Jankowska

psychologia interwencyjna i kryzysowa, terapia krótkoterminowa, pedagogika, oligofrenopedagogika, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Od 20 lat pracuję z osobami uzależnionymi, a także rodzinami osób uzależnionych. Staż kliniczny odbywałam w placówce stażowej Ministerstwa Zdrowia Karczew- Anielin. Posiadam pisemną rekomendację superwizora terapii uzależnień pani Katarzyny Puławskiej- Popielarz. Wiele lat pracowałam jako terapeuta  w Ośrodku Stacjonarnym Stowarzyszenia Karan. Aktualnie pracuję w Poradnii Uzależnień. Prowadzę tam terapię zarówno indywidualną, jak i grupową osób uzależnionych i współuzaleznionych, w tym też rodziców.  Mam doświadczenie zarówno w pracy z osobami dorosłymi, jak i młodzieżą. Dodatkowo ukończyłam w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe. Obecnie w Mazowieckiej Klinice Psychoterapii i Psychiatrii prowadzę terapie krótkoterminowe. W wyżej wymienionej placówce  jestem odpowiedzialna również za poradnictwo psychologiczne, psychologię interwencyjną i kryzysową, poradnictwo okołorozwodowe, mediacje. Swoją pracę poddaję regularnie superwizji. Na co dzień pracuję również jako pedagog z młodzieżą licealną. Jestem także dyplomowanym oligofrenopedagogiem (pedagogika specjalna).


Tomasz Krasowski

lekarz specjalista psychiatra


Lekarz - specjalista w dziedzinie psychiatrii. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi. Ukończył też Podyplomowy Kurs Psychoterapii w nurcie Psychodynamicznym i Systemowym. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia myślenia, nastroju i zachowania (zdobyte m.in. w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, Klinice Psychiatrii w Lublinie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni dla Osób z Autyzmem w Radomiu). Prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną w Puławach i Radomiu. Proponuje porady pacjentom oczekującym rozpoznania swoich problemów psychicznych w aspekcie najnowszej wiedzy neurobiologicznej oraz ewentualnych ich powiązań z chorobami somatycznymi. Zawsze w porozumieniu z pacjentem proponuje plan i sposoby leczenia. Zapewnia monitorowanie farmakoterapii i psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem współwystępowania zaburzeń psychicznych z chorobami somatycznymi.Andrzej Karczewski
lekarz specjalista psychiatra

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie 1997. Specjalizację lekarską z psychiatrii odbyłem w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pod kierownictwem Prof. Marka Jaremy, Specjalisty Krajowego w dziedzinie psychiatrii (opiekun specjalizacji dr n. med. Dorota Kukulska).
Podstawową zasadą, którą kieruje się w swojej pracy, jest szybkie i sprawne znalezienie skutecznych rozwiązań przedstawianych mi problemów. W relacji z moimi pacjentami cenię sobie partnerstwo i daleko posuniętą współpracę w dokonywaniu ostatecznej decyzji, tak by mogli współuczestniczyć w terapii. Nie uznaję paternalistycznego traktowania pacjenta "z góry", nie wprowadzam niepotrzebnego dystansu między lekarzem a pacjentem. Nie narzucam swoich decyzji, co najwyżej doradzam tak, jak mogę najlepiej, zgodnie z najnowszym osiągnięciami wiedzy medycznej.
Psychiatria jest szczególną dziedziną. Mimo istotnej poprawy społecznego wizerunku psychiatrii w Polsce wciąż w osobach udających się do psychiatrów jest wiele wstydu, kompleksów i poczucia bycia gorszym od innych. Chciałbym powiedzieć, że u mnie nigdy nikt z Państwa nie poczuje się źle z powodu swoich problemów. Nie potępiam nikogo, mam otwarte i pomocne podejście nawet w najbardziej nietypowych i wstydliwych problemach. Wszystkie dane podawane w trakcie wizyt są objęte ścisłą tajemnicą lekarską.Izabela Gralak - Wdowik

lekarz specjalista psychiatra


Ewa Szczecińska

lekarz specjalista psychiatra