Zapraszamy do gabinetu Psychoterapii i psychodynamicznej w Radomiu
Strona Główna

Teraz nie pora myśleć o tym, czego Ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz.

Przed problemami nie da się uciec, ale czasem trzeba na nie spojrzeć z zupełnie innej perspektywy.

Pracujemy pod stałą superwizją Kadry Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.
Współpracujemy z doświadczonym zespołem lekarzy specjalistów psychiatrów.

Urszula Przybyś-Latarska
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, uzyskując tym samym tytuł dyplomowanego psychoterapeuty psychodynamicznego. Jestem także członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Praktykę kliniczną zdobywałam w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, na oddziale psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową w NZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, w NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego NeuroPuls w Radomiu, w Centrum Medycznym Corten Medic.
Moja praca psychoterapeutyczna podlega stałej superwizji certyfikowanych superwizorów związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem superwizantką dr Piotra Drozdowskiego-  psychiatry, psychoterapeuty i superwizora psychoterapii, posiadającego certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, długoletniego kierownika Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości Kliniki Psychiatrycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; oraz psychologa, superwizorki Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, jako psychoterapeuta pracującej od 1969r. Magdaleny Nałęcz -Nieniewskiej.


Sabina Przybyś

psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym jako kierunek studiów wybrałam psychologię oraz dyplomowanym psychoterapeutą po ukończonym czteroletnim całościowym szkoleniu z zakresu psychoterapii, wypełniającym standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w ramach Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Jestem również wpisana w poczet członków ostatniego z wymienionych Towarzystw. Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale psychiatrii Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, na oddziałach Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Somatycznie i Psychicznie Chorych "Nad Potokiem" im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Pałacyk” w Radomiu, na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień oraz w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, współpracując z Fundacją "Światło dla Życia" zajmującą się leczeniem zaburzeń jedzenia. Pracuję pod stałą indywidualną superwizją certyfikowanego superwizora psychoterapii. Obecnie pogłębiam swoją wiedzę profesjonalną w ramach 3-letniej absolwenckiej grupy superwizyjnej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzonej przez dr Piotra Drozdowskiego - emerytowanego ordynatora Oddziału Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ. 


Edyta Moćko-Jankowska

certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Od 20 lat pracuję z osobami uzależnionymi, a także rodzinami osób uzależnionych. Staż kliniczny odbywałam w placówce stażowej Ministerstwa Zdrowia Karczew- Anielin. Posiadam pisemną rekomendację superwizora terapii uzależnień pani Katarzyny Puławskiej- Popielarz. Wiele lat pracowałam jako terapeuta  w Ośrodku Stacjonarnym Stowarzyszenia Karan. Aktualnie pracuję w Poradnii Uzależnień. Prowadzę tam terapię zarówno indywidualną, jak i grupową osób uzależnionych i współuzaleznionych, w tym też rodziców.  Mam doświadczenie zarówno w pracy z osobami dorosłymi, jak i młodzieżą. Dodatkowo ukończyłam w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe. Swoją pracę poddaję regularnie superwizji.


Andrzej Karczewski
lekarz specjalista psychiatra

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie 1997. Specjalizację lekarską z psychiatrii odbyłem w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pod kierownictwem Prof. Marka Jaremy, Specjalisty Krajowego w dziedzinie psychiatrii (opiekun specjalizacji dr n. med. Dorota Kukulska).
Podstawową zasadą, którą kieruje się w swojej pracy, jest szybkie i sprawne znalezienie skutecznych rozwiązań przedstawianych mi problemów. W relacji z moimi pacjentami cenię sobie partnerstwo i daleko posuniętą współpracę w dokonywaniu ostatecznej decyzji, tak by mogli współuczestniczyć w terapii. Nie uznaję paternalistycznego traktowania pacjenta "z góry", nie wprowadzam niepotrzebnego dystansu między lekarzem a pacjentem. Nie narzucam swoich decyzji, co najwyżej doradzam tak, jak mogę najlepiej, zgodnie z najnowszym osiągnięciami wiedzy medycznej.
Psychiatria jest szczególną dziedziną. Mimo istotnej poprawy społecznego wizerunku psychiatrii w Polsce wciąż w osobach udających się do psychiatrów jest wiele wstydu, kompleksów i poczucia bycia gorszym od innych. Chciałbym powiedzieć, że u mnie nigdy nikt z Państwa nie poczuje się źle z powodu swoich problemów. Nie potępiam nikogo, mam otwarte i pomocne podejście nawet w najbardziej nietypowych i wstydliwych problemach. Wszystkie dane podawane w trakcie wizyt są objęte ścisłą tajemnicą lekarską.Tomasz Krasowski

lekarz specjalista psychiatra


Ewa Szczecińska

lekarz specjalista psychiatra


Izabela Gralak - Wdowik

lekarz specjalista psychiatra